יום ד' | 12:00 ~ 07:30 | רחוב הגפן

קריית גת

בין הכביש, חניית המשאיות וחנות המכולת שוכן מה שנכנה, בהעדר מילה טובה יותר, השוק של קריית גת. קומץ סוחרים, לא יותר, ומרכולתם דלה. השוק כה קטן עד שסיור בו מסתכם בסיבוב במקום. אנשים חדשים, ובמיוחד אנשים חדשים עם מצלמה, מתקבלים במבט עויין.

למרות שהייתי מתוסכל מהביקור הקצר, אני מרגיש שקיבלתי תזכורת חשובה - אלה לא חיים קלים. על אף חיבתי היתרה לשווקים אלה, לא הייתי רוצה לערוך בהם את מרבית קניותיי, קל וחומר לעבוד בהם. לאסוף קצת שטויות, לנסות למכור אותן, להרוויח כמה שקלים. לא פשוט. אני נכנס לאוטו שלי, האוטו שסבתא קנתה לי, מגביר את המזגן ומתחיל את דרכי חזרה למרכז. בשבוע הבא אבקר בשוק אחר.