יום ג' | 12:00 ~ 07:30 | דרך העמק

נצרת עלית

המבנה המוצל והמקושת תחתיו מתקיים השוק נחלק לשני חלקים לא שווים. בחלקו הגדול, הסמוך לכניסה, מתקיים השוק העירוני, בו ניתן לקנות בגדים, ירקות וכלי מטבח זולים. בצידו האחר, המרוחק, מתקיים בצניעות שוק רוכלים קטן. המוכרים כאן חשדנים וסחורתם מועטה. ביום טוב משתווה מספר הקונים למספר המוכרים. ועדיין, למרות שקשה למצוא כאן מציאות של ממש, מזכרת יפה אחת מהעבר עדיין ישנה - השוק עצמו.